môj majetok...
...moje poistenie

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením je taký, že PZP musí mať každý jeden držiteľ vozidla a kryje škody, ktoré spôsobíte tretím osobám a havarijné poistenie je dobrovoľné a kryje Vám škody spôsobené na vlastnom vozidle.

 

Havarijné poistenie za uzatvára pre prípad poškodenia vozidla haváriou, živelnými udalosťami, krádežou a vandalizmom. Už vo väčšine poisťovní má poistenie územnú platnosť celej Európy, len na Vašu žiadosť Vám vedia urobiť poistenie len s územnou platnosťou Slovenska.

Havarijné poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou podľa Vášho výberu. Zvyčajne základná spoluúčasť je 5% nim. 165€ ale dá sa dojednať aj iná, napr. 0€ alebo 99€. Je to podľa poisťovne. Spoluúčasť je, že sa spolupodieľate na poistnom plnení. V praxi to znamená, že akú spoluúčasť si v poistení dojednáte, takú Vám v prípadnom poistnom plnení odrátajú.

 

Poznáme dva spôsoby ako si poistiť vozidlo – poistenie na novú hodnotu a poistenie na časovú hodnotu.

Teraz si určite kladiete otázku, prečo by som si staršie vozidlo poisťoval na novú hodnotu, keď poistné plnenie je rovnaké. Mnohokrát vychádza poistenie na časovú cenu veľmi výhodne ale stane sa , že poistenie staršieho vozidla na novú hodnotu vyjde výhodnejšie a to preto, že poisťovne poskytujú pri vstupe do poistenia rôzne bonusy a zľavy.

 

Často sa stretávame s otázkou, do akého veku vozidla sa havarijné poistenie oplatí. Tu je pár rád, ktoré Vám pomôžu pri rozhodovaní.

Takmer každá poisťovacia spoločnosť Vám vie oceniť vozidlo. Súčasťou toho ocenenia je aj ocenenie nie len novej hodnoty ale aj časovej. Treba si zistiť, kedy poisťovne poškodenie vozidla zhodnotia ako totálnu škodu. V niektorých poisťovniach pokiaľ bolo vozidlo zničené alebo poškodené v takom rozsahu, že náklady na opravu presiahnu 100% všeobecnej ceny vozidla ale v niektorých je to už pri 80%.

Poistenie na novú hodnotu

poisťovne vychádzajú z novej hodnoty vozidla aj keď si poisťujete staršie vozidlo. Parciálne škody sú preplácané v plnej výške mínus dojednaná spoluúčasť a pri totálnej škode alebo pri krádeži poisťovňa vychádza z technickej – časovej hodnoty vozidla v čase poškodenia. Ak ste mali menšie poškodenie, ktoré ste hneď neriešili a riešite ho s iným väčším poškodením, rátajte s tým, že poisťovňa Vám odráta dve poprípade viac spoluúčasti.

Poistenie na časovú hodnotu

poisťovne vychádzajú z technickej hodnoty vozidla v čase keď vozidlo vstupuje do poistenia. Parciálne škody sú preplácané v plnej výške mínus dojednaná spoluúčasť a pri totálnej škode alebo pri krádeži poisťovňa vychádza z technickej – časovej hodnoty v čase poškodenia. Takéto poistenie robia len niektoré poisťovne.

Aktuality
Príklad ročnej úspory PZP

KIA CEED
- bežná cena: 153 €
- naša cena: 89 €