môj majetok...
...moje poistenie
Rodinné domy po kolaudácií

každá poisťovňa má ako základ poistenie živelných rizík. Upozornenie: overte si, či poisťovňa hradí škody, keď stúpte spodná voda. Niektoré poisťovne hradia škody spôsobené spodnou vodou iba pri povodniach a záplavách. Ak vzniknú škody spodnou vodou na základe silných atmosférických zrážok, nie každá poisťovňa tieto škody kryje.

 

Pri nových rodinných domoch doporučujeme poistenie elektromotorov. A prečo pri nových? Lebo už mnohí majú v dome klimatizáciu, slnečné kolektory, kombinovaný kotol alebo brány s diaľkovým otváraním. Ešte je dôležité, či je poistenie dojednané s priamym úderom blesku alebo nepriamym. Ďalej je možné poistenie si dojednať s krádežou a s vandalizmom. Toto pripoistenie už nechávame na Vaše rozhodnutie.

 

Načo netreba zabúdať, tak to je poistenie zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. Často krát si neuvedomujeme, že zodpovedáme aj za škodu, čo spôsobí naša nehnuteľnosť – strecha, ktorú strhne vietor a poškodí okolitý cudzí majetok, alebo aj to, ak sa niekto pošmykne na chodníku a spôsobí si škodu na zdraví.

Poistenie domov vo výstavbe

niektoré poisťovne poisťujú domy vo výstavbe jednou zmluvou ako skolaudovaný dom v užívaní a v niektorých poisťovniach je to samostatný produkt.

 

Poistenie je obdobné ako pre skolaudované domy v užívaní, iba by sme doporučovali pripoistiť aj krádež na nehnuteľnosti. Tým, že dom ešte nie je obývaný, tak sa stáva, že zlodeji ukradnú už namontované kotle, sanitu a stretli sme sa s tým, že ukradli aj okná. Tu je možnosť pripoistenia stavebného materiálu a drobných mechanizmov, ktoré slúžia na výstavbu domu.

Poistenie bytov v osobnom vlastníctve

je to poistenie s rovnakými poistnými rizikami ako pre domy v užívaní. Upozornenie: ak príde k zatečeniu následkom silných atmosferických zrážok, niektorá poisťovňa toto poškodenie nekryje a niektorá kraje iba prvý krát. Ak by sa táto škoda opakovala, tak škoda by už poistením nebola krytá, nakoľko klient o závade na nehnuteľnosti vedel a mal ju odstrániť. Aj tu netreba zabúdať na poistenie zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľností – niekedy sa stane, že vytopíme susedov.

 

Ku každému poisteniu nehnuteľností si môžete pripoistiť aj garáž, ktorá nemusí byť na tom istom mieste poistenia. Niektoré poisťovne poisťujú samostatne len garáže, nemajú podmienku, že musí byť poistená aj hlavná budova (dom alebo byt).

 

Aby mal klient poistenie vždy na správnu poistnú sumu, je dôležité uzatvoriť poistenie s indexáciou čo znamená, že poisťovne zvyšujú novú cenu nehnuteľnosti v dôsledku medziročného vývoja stavebného cenového indexu. Vtedy musíte rátať s nárastom ročného poistného, ale aj hodnotu vlastnej nehnuteľnosti. V praxi to znamená, že Vaša nehnuteľnosť je vždy poistená na správnu hodnotu. Tí, ktorí odmietnu indexáciu, vystavujú sa možnému riziku podpoistenia.

Poistenie zariadenia domácnosti

toto poistenie sa štandardne poisťuje na živelné riziká, krádež a vandalizmus. Aj tu máte na výber viacero pripoistení podľa vlastného výberu. Pri poistení domácnosti je dôležité, aby ste dodržali predpísané zabezpečenie proti krádeži. Tu doporučujeme pripoistiť si zodpovednosť príslušníkov domácnosti za škodu spôsobené tretím osobám.

 

Nezabudnite využívať asistenčné služby, ktoré už väčšina poisťovní poskytuje zdarma.

Aktuality
Príklad ročnej úspory PZP

KIA CEED
- bežná cena: 153 €
- naša cena: 89 €