môj majetok...
...moje poistenie
  • urobte menný zoznam ako aj fotodokumentáciu (môže byť aj mobilom) poškodených vecí
  • kontaktujte poisťovňu a urobte hlásenie o poistnej udalosti
  • ak sa dá, tak počkajte na pracovníka poisťovne, ktorý obhliadne poškodený majetok
  • ak sa nedá napr. pri vytopení, začnite z odpratávaní škôd, ale poškodené veci nevyhadzujte uskladnite ich do príchodu pracovníka poisťovne

  • pri krádeži a vandalizme volajte políciu
  • po ukončení opravy doložte do poisťovne faktúru aj s dokladom o úhrade
  • nezabudnite využívať asistenčné služby
Aktuality
Príklad ročnej úspory PZP

KIA CEED
- bežná cena: 153 €
- naša cena: 89 €