môj majetok...
...moje poistenie

Toto poistenie všetci poznáme pod skratkou PZP – povinné zmluvné poistenie alebo tí postarší ako zákonné poistenie. Už tento názov nám naznačuje, že toto poistenie je povinné, dané zákonom a každý jeden držiteľ alebo vlastník motorového vozidla si musí splniť túto povinnosť.

 

Vybrať si dnes poisťovňu nie je ľahké, lebo každá poisťovňa má nastavené poistné podľa iných parametrov. Dnes na vystavenie ponuky z viacero poisťovní potrebujeme vedieť: objem, výkon a hmotnosť vozidla a vek a trvalé bydlisko držiteľa. Rozdiel na poistnom medzi jednotlivými poisťovňami môže byť aj 100 EUR a niekedy aj viac.

 

Mnohí vodiči ešte stále nevedia všetky povinnosti spojené s povinným zmluvným poistením. Niektorí, čo kupujú vozidlo podceňujú uzatvorenie poistnej zmluvy. Často krát si povedia, že stačí zmluvu uzatvoriť tesne pred prepisom na dopravnom inšpektoráte. Toto už je termín, kedy si zmluvu uzatvoriť musí, lebo bez poistenia by vozidlo neprihlásil. Mnohí ale nevedia, že poistiť vozidlo musia už v prvý deň jeho užívania. Poistné je splatné, dátumom počiatku poistenia. Ak poistné neuhradí do 30 dní od začiatku poistenia, tak mu poistenie zanikne pre neplatenie. Pozor na to, ak budete v omeškaní s platbou. Môže sa stať, že pri poistnej udalosti môžete mať krátenie poistného plnenia z tohto dôvodu.

 

Nesmieme zabúdať aj na to, že keď poistenie zanikne pre neplatenie, ste povinný uzatvoriť toto poistenie v tej istej poisťovni.

Ak by ste chceli zmeniť poisťovňu, musíte dať písomnú výpoveď a to najneskôr 6 týždňov pred výročným dátumom. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu, lebo stačí ak výpoveď bude do poisťovne doručená o jeden deň neskôr a poisťovňa Vašu výpoveď nebude akceptovať. Doporučujeme výpoveď odniesť do poisťovne osobne a nechať si prevzatie potvrdiť na kópií.

 

Ak spôsobíte niekomu škodu na živote, zdraví alebo na majetku, nezabudnite túto skutočnosť nahlásiť do poisťovne. Na Slovensku do 15 dní a mimo Slovenska do 30 dní. Tu sa stáva, že ak nepríde k stretu dvoch vozidiel ale vozidlo narazí napríklad do zvodidiel(vznikla škoda na majetku správe ciest) alebo do plotu rodinného domu (vznikla škoda vlastníkovi nehnuteľnosti), zabúdajú túto škodu nahlásiť do poisťovne.

 

Ak máte dlhšiu dobu nepojazdné vozidlo alebo ho z nejakého dôvodu dlhší čas nebude používať a nechce počas tejto doby platiť poistné, môže vozidlo dočasne vyradiť z cestnej premávky na obvodnom úrade – odbore dopravy. Túto skutočnosť dáte svojej poisťovni na vedomie a počas doby vyradenia nemusí mať vozidlo poistené.

 

Vodiči, nezabudnite si skontrolovať, či máte vo vozidle „Záznam o nehode“.

Aktuality
Príklad ročnej úspory PZP

KIA CEED
- bežná cena: 153 €
- naša cena: 89 €